Vergoedingen

 

Tarieven Fysiotherapie en Contracten

 

Praktijk Hilversum Noord heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Wanneer u een aanvullende verzekering

heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan wordt fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en dry needling vergoed

conform uw polisvoorwaarden. Voor een overzicht van alle vergoedingen willen wij u verwijzen naar uw eigen polisvoorwaarden.

 

Bent u onder behandeling, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen.

Bij overschrijding van het aantal behandelingen ontvangt u een nota van ons.

 

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen kunnen volwassenen na de

20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Wilt u weten welke aandoeningen dat zijn, kijk

dan op www.defysiotherapeut.com. (onder de kop "Bent u goed verzekerd?" "Fysiotherapie in basis- of aanvullende verzekering")

Er bestaan vaak misverstanden over wat een arts als chronisch ziet en wat de zorgverzekeraar als chronisch beoordeelt, dus laat

u hierover goed informeren.

 

De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden wel vergoed uit de basisverzekering. Het gaat

hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut of zorgverzekeraar

na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Tarieven en producten 2018

 

Bent u niet aanvullend verzekerd dan gelden de onderstaande tarieven:

 

oefenruimte
behandelkamer
oefenruimte