Specialisatie


Specialisaties


Je kunt bij ons terecht voor Algemene Fysiotherapie, Manuele Therapie, Bekkenfysiotherapie en Dry Needling.

Hieronder is te lezen wat de verschillende specialisaties inhouden.     


 

FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en

bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep wat inhoudt dat iemand zich alleen zo mag

noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG registratie bezit.

Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen geholpen

om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten

worden behandeld zoals oefentherapie, houdingsadviezen, massagetherapie en fysische therapie.


Wanneer ga je naar de fysiotherapeut?

Je kunt bij de fysiotherapeut terecht voor onder andere:

• overbelastingsklachten

• sportletsels

• arbeidsgerelateerde klachten

• stress-/spanningsklachten

• herstel na operatie

• klachten van het bewegingsapparaat tgv een chronische aandoening .


www.kngf.nl
MANUELE THERAPIE

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en

bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten

kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar:je voelt een verbetering van de

bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven

van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie

heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder

van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je

klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen. Als je een gewricht slecht kunt bewegen,

of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden.


Wanneer naar een manueel therapeut?

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

•  hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen

   van de wervelkolom;

•  nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;

•  lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;

•  hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;

•  duizeligheid bij het bewegen van de nek

•  klachten van de extremiteiten/ledematen


www.nvmt.nl
BEKKENFYSIOTHERAPIE

Begin jaren ’80 ontstond er aandacht voor bekkenbodemproblemen, aanvankelijk gesignaleerd vanuit de zwangerschapsbegeleiding.

In de daaropvolgende jaren nam de behandeling van bekkenbodemklachten een grote vlucht en al gauw werden niet alleen vrouwen

maar ook mannen en kinderen behandeld. Eerst richtte de behandeling zich vooral op urineverlies, daarna ook op problemen met

het ophouden van de ontlasting en pijn bij gemeenschap.


Tegenwoordig maakt de bekkenfysiotherapeutische begeleiding voor en na operaties aan blaas, baarmoeder of prostaat deel uit

van de multidisciplinaire behandeling. De behandeling van bekkenpijn, al dan niet samenhangend met zwangerschap vormt een

onderdeel van bekkenfysiotherapie.


Wanneer naar een bekkenfysiotherapeut?

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten zoals:

•  ongewild verlies van urine en/of ontlasting;

•  niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;

•  moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;

•  verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;

•  pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;

•  pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;

•  begeleiding bij operaties in de onderbuik;

•  bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling;

•  begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling.


De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling alleen als u voor fysiotherapie verzekerd bent met een

aanvullende verzekering. Als er sprake is van inspannings- en/of aandrangs-urineverlies, dan worden max. 9 behandelingen vergoed

uit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut

nodig. Het is echter zo dat voor de kosten, die uit de basisverzekering betaald worden, het verplicht eigen risico geldt.


www.nvfb.nl
DRY NEEDLING

Door middel van een speciale techniek met behulp van naalden worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en

langdurig ontspannen. Dry needling valt onder de normale behandeling fysiotherapie en hieraan zijn dus geen extra kosten verbonden.


Wanneer kan dry needling helpen?

Dry needling kan erg effectief zijn bij het behandelen van trigger points

(knopen) in spieren. Trigger points kunnen zich uiten in:

•  pijn / stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’

•  bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten

•  verminderde kracht in de betrokken spier(en)

•  pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen

• tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid.


www.dryneedling.nl